สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

 • นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

 • คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์

 • คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

 • คุณธันยพร เดชาวาศน์

 • คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย

 • ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

 • คุณแดน เหตระกูล

 • ดร.ทัพพ์เทพ ภัคกระนก

 • คุณชายทัด จุลกลพ

 • คุณไพศาล ศังขวณิช

 • คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ

 • คุณต่อศักดิ์ เหรียญทิพยะสกุล

 • คุณพิชญา ตันโสด

 • คุณจรัญ เกษร

 • คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล