สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

News And Events

ข่าวสารกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

งานเลี้ยง Dinner Talk ...... 2 หัวข้อประเด็นร้อน !!!

26 มี.ค. 61    1,221

งานเลี้ยง Dinner Talk สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom (17.00 – 21.00 น.)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561


สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยง พร้อมเชิญวิทยากร มาพูดให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นร้อนต่างๆ อาทิเช่น รู้ลึกผังเมืองนนทบุรีฉบับใหม่  (โดย ธนาคารเกียรตินาคิน)             
อนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี (โดย บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด) โดยภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ต คุณป๊อด ธนชัย ให้แขกผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกัน