สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

News And Events

ข่าวสารกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

งานเลี้ยง Dinner Talk ...... 2 หัวข้อประเด็นร้อน !!!

30 มี.ค. 61    222

งานช่วงเย็น งานเลี้ยง ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom (17.00 – 21.00 น.)

17.00 – 18.40 น.                   Dinner Talk
                                                - รู้ลึกผังเมืองนนทบุรีฉบับใหม่  (โดย ธนาคารเกียรตินาคิน)             
                                                - อนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี (โดย บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด)

18.40 – 20.00 น.                   - เปิดไลน์อาหาร  (บุฟเฟต์)
                                                - ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินดารา

20.00 – 21.00 น.                   After Party