สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

News And Events

ข่าวสารกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

ประชุมการนำเสนอโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย ระหว่าง สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

30 ส.ค. 61    692


เมื่อเวลา 13.00 - 16.00 น. ได้มีการจัดประชุมการนำเสนอโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย ระหว่าง สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ อาคาร ps building 

โดยเป็นการนำเสนอวิธีการใช้โปรแกรม self-reporting และทดลองกรอกข้อมูลลงโปรแกรม สอบถามความเห็นของผู้ใช้งานโปรแกรม และรูปแบบรายงานที่ต้องการ