สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

เกี่ยวกับสมาคม

ปรัชญาสมาคม

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล