สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

เกี่ยวกับสมาคม

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี จึงมีนโยบายที่จะวางแผน พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์