สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

นายกสมาคมชื่อ-นามสกุล

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์

ตำแหน่ง

นายกสมาคม

E-mail

lertmongkolw@gmail.com

ที่อยู่

ที่อยู่ 34/2 ม.2 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

2541
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2536
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • คณะเศรษฐศาสตร์
ทุนการศึกษา
 • นักเรียนทุนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นิสิตทุนคณะเศรษฐศาสตร์
 • นิสิตทุนภาควิชาเคหการ

ประสบการณ์ทำงาน

2557-ปัจจุบัน
 • บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของ The ACE Condo Ekamai)กรรมการผู้จัดการ
2556-ปัจจุบัน
 • บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จำกัด (เจ้าของ The VIO Condo)
  กรรมการบริหาร
2553-2558
 • บริษัท บิ้ก ทรี แอสเสท จำกัด (เจ้าของ Tree Condo)
  กรรมการบริหาร
2546-2552
 • บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน). ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและพัฒนาธุรกิจ
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  • นักลงทุนสัมพันธ์
2543 - 2546
 • ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการส่วนอาวุโส /ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
2542 - 2543
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
  ผู้ชำนาญการ /ฝ่ายประนอมหนี้และพัฒนาสินทรัพย์เพื่ออสังหาริมทรัพย์
2541 - 2542
 • บริษัท ราชดำริธุรกิจ
  ผู้จัดการโครงการ
  - โครงการบ้านจัดสรร จ.พระนครศรีอยุธยา
2539 - 2541
 • บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายการเงิน
  - ดูแลด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
  - การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2539
 • บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
  หัวหน้าหน่วย/ฝ่ายวิจัยและวางแผน
  - การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  - การวางแผนการลงทุน
2537
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อรายใหญ่
  - ดูแลสินเชื่อด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และปิโตรเคมี
2536
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
  - ดูแลสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

การฝึกอบรมและสัมมนา

 • Director Certification Program. Class DCP 86/2007 /Thai Institute of Directors
 • Director Accreditation Program. Class DAP 56/2006 /Thai Institute of Directors
 • Company Secretary Program. Class CSP 19/2006/Thai Institute of Directors
 • Effective Minute Taking Class EMT 5/2006/Thai Institute of Directors
 • Understanding Financial Statement Class UFS 3/2006/Thai Institute of Directors
 • Non Finance Director Class NFD 32/2006/Thai Institute of Directors
 • The Boss 57 / สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • นักศึกษาฝึกงานโครงการการตลาดและการขาย/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ/ GF Business Training School
 • World Bank Meeting Officer / The Office of World Bank Meeting
 • Project Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน

 • อุปนายกและเลขาธิการ / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี
 • วิทยากรพิเศษ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรพิเศษ / คณะบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์