สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

เหรัญญิก

ชื่อ-นามสกุล

นายปรีชา กุลไพศาลธรรม

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

วันเดือนปีเกิด

-

อายุ

-

ประวัติการศึกษา

2545 – 2547 :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2536 – 2540 :

ปริญญาตรี วิศวกรรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534 – 2535 :

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2531 – 2533 :

โรงเรียนโยธินบูรณะ

2524 – 2530 :

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

ประวัติการทำงาน

2544 – ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ ในเครือ บริษัท เปี่ยมสุขพร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2541 – 2543 :

ผู้จัดการทั่วไป บริหารงานโครงการบริษัทในเครือ เปี่ยมสุข

2536 – 2540 :

ทำงาน Part-Time ด้านการก่อสร้าง, การเงิน-บัญชี บริษัทในเครือ เปี่ยมสุข

2531 – 2535 :

ฝึกงานช่วงปิดภาคเรียนในหน่วยงานก่อสร้างบ้านจัดสรร เปี่ยมสุข

การอบรมสัมมนา

 • การบริหารโครงการก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 จัดโดย จุฬาฯ
 • ABC REAL ESTATE/REAL DEALกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ตรงจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ จัดโดย จุฬาฯ
 • การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมาย และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับที่ดิน
 • การประเมินค่าทรัพย์สิน
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และสินเชื่อ
 • การบริหารการตลาดและการขาย
 • ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO
 • ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
 • Digital Marketing Mini-MBA (Nation University)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

 • อดีตอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย