สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

อุปนายก

 • คุณฐิติวัจน์ สุวิวัฒน์ชัย

  อุปนายกและเลขาธิการฯ

 • คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม

  อุปนายกและเหรัญญิกฯ

 • ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

  อุปนายกฝ่ายวิชาการ

 • คุณศุภโชค ปัญจทรัพย์

  อุปนายกฝ่ายสมาชิกและประชาสัมพันธ์

 • คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม

  อุปนายกฝ่ายกฎระเบียบและประสานงานราชการ

 • คุณณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิวรรธนกุล

  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/วิชาการ